Akcie

Posledný nácvik

Utorok (25. 6. 2024)

  • 17:00 – 18:00 na ZŠ Tupolevova 20,
  • platí pre všetky skupiny okrem prípravky,
  • priniesť všetky kroje, krojové súčiastky, obuv (ak nemôžu deti prísť na nácvik, prosíme, aby kroje priniesli rodičia) + ak majú prípravkárky kroje, tiež prosíme priniesť,
  • na nácvik si netreba nosiť nácvičné.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox