Pokyny

Základné pokyny pre rodičov na sezónu 2018/2019

 • zadelenie detí do skupín si môžete pozrieť v časti Skupiny
 • nácviky pozrieť v časti Nácviky
 • Poplatok za šk. rok 2018/2019 je 100,- € a platí sa za mesiace september 2018-jún 2019, t.j. 10 mesiacov. Platbu vo výške 50,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 15.10.2018 (prípadne 100,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2019.
 • Do súboru je možné odovzdať Vzdelávací poukaz dieťaťa s tým, že ak ho obdržíme znižuje sa suma ročného poplatku na 85,- €. Platbu vo výške 45,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 31.10.2018 (prípadne 85,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2019. Posledný termín na odovzdanie Vzdelávacieho poukazu je 20.9.2018!!!!!
 • Zápisné na rok 2018/2019:
do 15. 10. 2018 do 31. 1. 2019
Zápisné 50 eur 50 eur
Zápisné so vzdelávacím poukazom 45 eur 40 eur

Zápisné je možné uhradiť:

 • prevodom na účet Občianskeho združenia Hájenka – VÚB a.s. Bratislava, IBAN SK14 0200 0000 0014 5930 4555, variabilný symbol – dátum narodenia dieťaťa (DDMMRRRR) a do poznámky uviesť priezvisko a meno dieťaťa,
 • vedúcim na tréningu v hotovosti.

Ďalšie pokyny nájdete TU.

Ďalšie pokyny na sezónu 2018/2019

 1. Nácviky
 • dievčatá
  • pondelok (tanec a spev) 17,00 – 19,00 (sk. II.)
  • utorok (tanec a spev) 17,00 – 19,30 (sk. I.)
  • streda (tanec a spev) 17,00 – 19,00 (sk. II.)
  • štvrtok (spoločný) 17,00 – 19,00 (sk. I.)
 • chlapci
  • utorok (tanec a spev) 17,00 – 19,30 (sk. I.)
  • streda (tanec a spev) 17,00 – 18,00 (sk. II. novoprijatí) a 17,00 – 19,00 (sk. II. minuloroční)
  • štvrtok (spoločný) 17,00 – 19,00 (sk. I.)
 • prípravka
  • pondelok (tanec a spev) 17,00 – 18,00 (18,30 minuloročné prípravkárky)

Všetky nácviky sú na ZŠ Tupolevova 20. Prípadné zmeny v termínoch a časoch nácvikov vopred ohlásime. Rozvrh nácvikov na nasledujúci týždeň bude vždy na www.hajenka.sk (v kalendári).

 1. Na nácviky treba chodiť

viac →

Zrušené nácviky

Milí rodičia, milé deti,

v týždni od 5. do 9. 3. 2018 nácviky nebudú. Užite si jarné prázdniny!

Vaši vedúci

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox