Pokyny

Kroje

Prosíme všetky deti a rodičov, ak už Vaše dieťa v tejto sezóne nevystupuje a máte doma kroj, je potrebné ho priniesť vo štvrtok (27. 6. 2019) na nácvik! Taktiež deti, ktoré idú na zájazd do Čiernej Hory a ešte kroje nemajú, vo štvrtok si ich musia prísť vziať na nácvik!

Ďakujeme za pochopenie.

Konkurz 2018 – prijaté deti

Zoznam prijatých detí do DFS Hájenka z konkurzu, ktorý sa uskutočnil 12. 9. 2018 a ich zaradenie do skupín:

Chlapci skupina I. – nácviky utorok 16:30 – 19:00 a štvrtok 17:00 – 19:00:

Dominik Kiko
Samuel Kropuch

Chlapci skupina II. – nácviky stredu 17:00 – 18:00:

Leo Sipos
Oskar Kollár
Oliver Boublík

Dievčatá skupina I. – nácviky utorok 16:30 – 19:00 a štvrtok 17:00 – 19:00:

Lea Siposová
Janka Mizáková

Dievčatá skupina II. – nácviky pondelok 17:00 – 19:00 a stredu 17:00 – 19:00:

Helenka Galandová
Dorota Pastierová
Helena Gigič
Adela Hradská
Anja Grulišič
Katarína Klimentová
Petra Sekáčová

Dievčatá prípravka – nácviky pondelok 17:00 – 18:00:

Klára Ďurčová
Sofia Šárová
Ella Schödinger
Daniela Boleková
Sofia Filipovičová
Ľubica Polónyová
Michaela Mrvová
Alicya Bochen
Eliška Čimová
Martina Bukňová
Kristína Hlinková
Juliana Topáková
Nikola Štendová
Simona Holásková
Karolína Laššáková
Radana Kozáková

Nácviky pre novoprijatých začínajú od budúceho týždňa (od 17. 9. 2018). Ďalšie pokyny nájdete TU.

Základné pokyny pre rodičov na sezónu 2018/2019

 • zadelenie detí do skupín si môžete pozrieť v časti Skupiny
 • nácviky pozrieť v časti Nácviky
 • Poplatok za šk. rok 2018/2019 je 100,- € a platí sa za mesiace september 2018-jún 2019, t.j. 10 mesiacov. Platbu vo výške 50,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 15.10.2018 (prípadne 100,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2019.
 • Do súboru je možné odovzdať Vzdelávací poukaz dieťaťa s tým, že ak ho obdržíme znižuje sa suma ročného poplatku na 85,- €. Platbu vo výške 45,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 31.10.2018 (prípadne 85,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2019. Posledný termín na odovzdanie Vzdelávacieho poukazu je 20.9.2018!!!!!
 • Zápisné na rok 2018/2019:
do 15. 10. 2018 do 31. 1. 2019
Zápisné 50 eur 50 eur
Zápisné so vzdelávacím poukazom 45 eur 40 eur

Zápisné je možné uhradiť:

 • prevodom na účet Občianskeho združenia Hájenka – VÚB a.s. Bratislava, IBAN SK14 0200 0000 0014 5930 4555, variabilný symbol – dátum narodenia dieťaťa (DDMMRRRR) a do poznámky uviesť priezvisko a meno dieťaťa,
 • vedúcim na tréningu v hotovosti.

Ďalšie pokyny nájdete TU.

Ďalšie pokyny na sezónu 2018/2019

 1. Nácviky
 • dievčatá
  • pondelok (tanec a spev) 17,00 – 19,00 (sk. II.)
  • utorok (tanec a spev) 16,30 – 19,00 (sk. I.)
  • streda (tanec a spev) 17,00 – 19,00 (sk. II.)
  • štvrtok (spoločný) 17,00 – 19,00 (sk. I.)
 • chlapci
  • utorok (tanec a spev) 16,30 – 19,00 (sk. I.)
  • streda (tanec a spev) 17,00 – 18,00 (sk. II. novoprijatí) a 17,00 – 19,00 (sk. II. minuloroční)
  • štvrtok (spoločný) 17,00 – 19,00 (sk. I.)
 • prípravka
  • pondelok (tanec a spev) 17,00 – 18,00 (18,30 minuloročné prípravkárky)

Všetky nácviky sú na ZŠ Tupolevova 20. Prípadné zmeny v termínoch a časoch nácvikov vopred ohlásime. Rozvrh nácvikov na nasledujúci týždeň bude vždy na www.hajenka.sk (v kalendári).

 1. Na nácviky treba chodiť

viac →

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox