Pokyny

Kroje

Vážení rodičia, milé deti,

kto má doma kroje, môže ich nosiť do krojárne. Nezabudnúť aj obuv, zápästky, ďalšie krojové súčiastky, skrátka všetko.

Ďakujeme pekne.

Zoznam prijatých detí z konkurzu 13. 9. 2017

Novoprijatým deťom začínajú nácviky v týždni 18. – 22. 9. 2017.


Do skupiny I. boli prijatí chlapci:

1 Voľanský Juraj
2 Garafa Viktor
3 Ollé Tomáš
4 Garafa Kryštof

a nácviky majú každý utorok 16:30 – 19:00 a štvrtok 17:00 – 19:00.


Do skupiny I. bolo prijaté dievča:

1 Daoud Martina

a nácviky má každý utorok 16:30 – 19:00 a štvrtok 17:00 – 19:00.


Do skupiny II. boli prijatí chlapci:

1 Špaňo Martin
2 Hortai Kamil
3 Holubek Adam
4 Trangel Simon
5 Mede Adam
6 Gumbír Peter
7 Voľanský Ondrej
8 Voľanský Jozef
9 Stoličný Matúš
10 Gálik Juraj
11 Holenia Maximilián
12 Hnilica Samuel
13 Prokop Bruno

a nácviky majú každú stredu 17:00 – 18:00.


Do skupiny II. boli prijaté dievčatá:

1 Gergelová Rebeka
2 Gräffingerová Hana
3 Gogorová Alexandra

a nácviky majú každý pondelok 17:00 – 19:00 a stredu 17:00 – 19:00.


Do prípravky boli prijaté dievčatá:

1 Gaňová Olívia
2 Bártová Silvia
3 Jakubčíková Viktória
4 Šišková Lívia
5 Štefániková Nella
6 Surovčíková Petra
7 Machajdíková Zuzana
8 Šiškovičová Rebeka
9 Holenia Natália
10 Rumanková Aneta
11 Rebrošová Michaela
12 Zelenáková Nela
13 Ulrichová Mária
14 Kmeťová Amanda
15 Čížová Lujza
16 Resutíková Eliška
17 Dugasová Michaela
18 Halová Hana

a nácviky majú každý pondelok 17:00 – 18:00.


Všetky dôležité informácie ohľadom nácvikov, vystúpení, členského poplatku a ďalších nájdete TU.

Základné pokyny pre rodičov na sezónu 2017/2018

  • zadelenie detí do skupín si môžete pozrieť v časti Skupiny
  • nácviky pozrieť v časti Nácviky
  • Poplatok za šk. rok 2017/2018 je 100,- € a platí sa za mesiace september 2017-jún 2018, t.j. 10 mesiacov. Platbu vo výške 50,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 15.10.2017 (prípadne 100,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2018.
  • Do súboru je možné odovzdať Vzdelávací poukaz dieťaťa s tým, že ak ho obdržíme znižuje sa suma ročného poplatku na 85,- €. Platbu vo výške 45,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 31.10.2017 (prípadne 85,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2018. Posledný termín na odovzdanie Vzdelávacieho poukazu je 21.9.2017!!!!!
  • Zápisné na rok 2017/2018:
do 15. 10. 2016 do 31. 1. 2017
Zápisné 50 eur 50 eur
Zápisné so vzdelávacím poukazom 45 eur 40 eur

Zápisné je možné uhradiť:

  • prevodom na účet Občianskeho združenia Hájenka – VÚB a.s. Bratislava, IBAN SK14 0200 0000 0014 5930 4555, variabilný symbol – dátum narodenia dieťaťa (DDMMRRRR) a do poznámky uviesť priezvisko a meno dieťaťa,
  • vedúcim na tréningu v hotovosti.

Ďalšie pokyny nájdete TU.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox