Francúzsko

Affihe SlovaquieZájazd do Cers, Francúzsko (19. – 31. 7. 2017)

 • odchod 19. 7. 2017 (streda) o 19:00 spred ZŠ Tupolevova 20 (cesta priamo, predpokladaný príchod do Cers 20. 7. 2017 o 20:00),
 • predpokladaný odchod z Cers 29. 7. 2017 medzi 22:00 – 24:00, zastávka Lignano v Taliansku – kúpanie v mori (povinná prestávka autobusu 8 hodín), predpokladaný príchod v noci medzi 30. a 31. 7. 2017 o cca 2:00 – 3:00 pred ZŠ Tupolevova 20,
 • ubytovanie v rodinách minimálne po 2 deti (prosíme, priniesť do rodín darčeky),
 • kroje dostanú deti na nácvikoch 17. a 18. 7. 2017, budú si ich brať samostatne vo vakoch na vešiakoch,
 • nezabudnúť – kroje, krojové súčiastky, obuv, nástroje, plavky, čiapky/šatky proti slnku, opalovacie krémy.

Letný tábor 2017

Letný tábor s DFS Kobylka (19. – 27. 8. 2017)

 • 2. splátku (90 €) je potrebné uhradiť do 30. 6. 2017, buď vedúcim v hotovosti na nácviku, alebo na účet SK14 0200 0000 0014 5930 4555,
 • predpokladaný odchod bude v sobotu medzi 9:00 a 10:00 od ZŠ Tupolevova 20,
 • predpokladaný príchod bude v nedeľu medzi 12:00 a 14:00 k ZŠ Tupolevova 20,
 • tábor sa bude konať v RS Areál Zdravia v Jedľových Kostoľanoch (http://arealzdravia.sk/),
 • ak máte možnosť vybaviť sponzorské vecné ceny pre deti do tábora, ozvite sa prosím vedúcim, veľmi nám tým pomôžete,
 • ďalšie informácie budú pridávané priebežne.

Čo nás čaká a neminie

Platí pre skupinu I. (okrem tých podujatí, pri ktorých je napísané inak):

 • 19. – 30. 7. 2017 (št – ne) – Zájazd do Cers, Francúzsko,
 • 19. – 27. 8. 2017 (so – ne) – Letný tábor s DFS Kobylka v RS Areál Zdravia v Jedľových Kostoľanoch – platí aj pre skupinu II. a prípravku,
 • 2. – 3. 9. 2017 (so – ne) – Dni majstrov UĽUV.

Vystúpenie na Hlavnom nám.

Prezentácia Petržalky na Hlavnom nám. (22. 6. 2017)

 • zraz o 15:30 na Hlavnom námestí pred pódiom,
 • začiatok vystúpenia o 16:50,
 • program: Na Radvanskom jarmoku,
 • kto môže prísť už oblečení v kroji, nech príde (ostatní sa prezlečú v pridelenej šatni).
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox