Sme presne takí ako dospelí, až na to, že sme úplne iní.
Dobre nám to ladí, keď nás máte radi.
Nie sme malí, ani veľkí, len práve toľkí, že nezmestíme sa už do postieľky...
My sme také zlatučké, deťúrence peknučké.
Ktože by nás nemal rád, keď sme také zlaté.
Či už dobrí, či zlí, ale vaši.
Dospeláci smradi, my vás máme radi.
Dospeláci darebáci tlieskajú nám ako draci.
Nažaloval našej mame, never mami, klame.

Základné pokyny pre rodičov na sezónu 2016/2017

  • zadelenie detí do skupín si môžete pozrieť v časti Skupiny
  • nácviky pozrieť v časti Nácviky
  • Poplatok za šk. rok 2016/2017 je 80,- € a platí sa za mesiace september 2015-jún 2016, t.j. 10 mesiacov. Platbu vo výške 40,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 31.10.2016 (prípadne 80,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2017.
  • Do súboru je možné odovzdať Vzdelávací poukaz dieťaťa s tým, že ak ho obdržíme znižuje sa suma ročného poplatku na 60,- €. Platbu vo výške 30,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 31.10.2016 (prípadne 60,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2017. Posledný termín na odovzdanie Vzdelávacieho poukazu je 22.9.2016!!!!!
  • Zápisné na rok 2016/2017:
do 31. 10. 2016 do 31. 1. 2017
Zápisné 40 eur 40 eur
Zápisné so vzdelávacím poukazom 30 eur 30 eur

Zápisné je možné uhradiť:

  • prevodom na účet Občianskeho združenia Hájenka – VÚB a.s. Bratislava, IBAN SK14 0200 0000 0014 5930 4555, variabilný symbol – dátum narodenia dieťaťa (DDMMRRRR) a do poznámky uviesť priezvisko a meno dieťaťa
  • vedúcim na tréningu v hotovosti

Ďalšie pokyny nájdete TU.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox