Prvý nácvik

Prvý nácvik v sezóne 2018/2019 pre skupinu I., skupinu II., aj prípravku bude vo štvrtok 6. 9. 2018 17:00 – 18:00.

S vystupujúcimi na Dňoch majstrov UĽUV sa uvidíme ešte skôr, na nácviku vo štvrtok 23. 8. 2018 17:00 – 20:00.

Konkurz

Kedy?

12. 9. 2016 (streda).

O koľkej? 
Od 17,00 do 18,30.

Kde? 
Na ZŠ Tupolevova 20 (vchod od školského dvora).

Kto?
Deti od 6 do 9 rokov (do tanečno-speváckej zložky),

deti od 6 do 12 rokov (do hudobnej zložky).

Čo si priniesť?
Budúci tanečníci – cvičky,

budúci muzikanti – nástroje.

 Tešíme sa na Vás!

Vedúci DFS Hájenka

Základné pokyny pre rodičov na sezónu 2018/2019

  • zadelenie detí do skupín si môžete pozrieť v časti Skupiny
  • nácviky pozrieť v časti Nácviky
  • Poplatok za šk. rok 2018/2019 je 100,- € a platí sa za mesiace september 2018-jún 2019, t.j. 10 mesiacov. Platbu vo výške 50,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 15.10.2018 (prípadne 100,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2019.
  • Do súboru je možné odovzdať Vzdelávací poukaz dieťaťa s tým, že ak ho obdržíme znižuje sa suma ročného poplatku na 85,- €. Platbu vo výške 45,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 31.10.2018 (prípadne 85,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2019. Posledný termín na odovzdanie Vzdelávacieho poukazu je 20.9.2018!!!!!
  • Zápisné na rok 2018/2019:
do 15. 10. 2018 do 31. 1. 2019
Zápisné 50 eur 50 eur
Zápisné so vzdelávacím poukazom 45 eur 40 eur

Zápisné je možné uhradiť:

  • prevodom na účet Občianskeho združenia Hájenka – VÚB a.s. Bratislava, IBAN SK14 0200 0000 0014 5930 4555, variabilný symbol – dátum narodenia dieťaťa (DDMMRRRR) a do poznámky uviesť priezvisko a meno dieťaťa,
  • vedúcim na tréningu v hotovosti.

Ďalšie pokyny nájdete TU.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox