Tance

Koza zdochla (2019)

Veliká tragédia z Kozároviec o utrpení, úmrtí a znovuzrodení kozy. (15 min)

Koza zdochla (2019)

Chlapec malý: Rátam do 100! Jeden, dva, tri, 25, 46, 74, 87, 99, 100! Schovaní, neschovaní, ideeeeeeem!

Malé deti: Opac, opac, Mišo!

Chlapec veľký: Počúvajte krpáni! Vy sa tu len hráte, ale my sme boli včera pod oknami na muzike. A viete čo sme tam videli?

Malé deti: Nieeeeee.

Dve veľké dievčatá (ohováračky): Ako Ondro Hanu boskau.

Chlapec veľký: Aj to, ale videli sme, ako sa tam tancuje. Dívajte sa. Mazuľa!

1.Keď som išla do doliny

postretla som dudka,

dudok za mňou a ja za ním,

už na dvere klopká.

2. Pani mamka sa spytuje,

kto na dvere klopká,

prorokyňa oznamuje

kocko myšky lapká.

Dievča malé: Koza zdochla! Koza zdochla! Koza zdochla! (deti sa čudujú) Ale susedovi!

Deti: Jááááááj.

Dievča veľké: Tá sa vám musela obesiť na štránku!

Chlapec veľký: Alebo sa utopila.

1.To boli gajdičky

z tej sivej kozičky,

čo sa utopila,

keď vodičku pila.

Chlapec malý: Alebo ju vlak zrazil pod Malou Skalkou.

1.Ide vláčik ši-ši-ši

od Etely k Mariši,

od Mariši k Etele

cez tie velkie tunele.

1.Sa šíne, sa šíne, železnie sa šíne,

už ja zajtra večer pôjdem na mašine.

Chlapec malý: Alebo stúpila na mínu, čo pri Hrone Nemci nechali!

1.My sme smelí vojaci,

šable, flinty máme,

mlieku, chlebu, pečienke,

pokoja nedáme.

Zajacov sa nebojíme, vrabcov rýchlo rozplašíme,

a kto sa nás nebojí, tomu pokoj dáme.

Chlapec veľký: Ratatatatata… BUM!

Dievča malé (koza): Alebo ju porazilo.

Dve veľké dievčatá (ohováračky): Zavolajte žandára! Nech to vyšetrí.

Deti: Dobrý deň pán žandár.

Chlapec veľký (žandár): Náááá, kde ste boli deti? V škole? A čo ste tam atrameňti písali a kráti kratikúvali?

Chlapec malý: Ten pomáha a chráni, ale nič nevyšetrí.

Chlapec veľký (žandár): Počúvaj, ty galgan, a ty sa ako voláš?

Chlapec malý: Ja sa volám, ako môj otec.

Chlapec veľký (žandár): No, dobre, ale ako sa volá tvoj otec.

Chlapec malý: Tak isto, ako ja.

Chlapec veľký (žandár): No, dobre, ale ako sa voláte obaja?

Chlapec malý: Rovnako.

Chlapec veľký (žandár): Ro-vna-ko.

Chlapec malý: Ja som vám hovoril, že nič nevyšetrí.

Chlapec veľký (žandár): No, počkajte, detiská! Idem a nahlásim vás rodičom. Keď váš apko odpáše remeň, potom budete inak spievať.

Deti malé: Veď my vám aj teraz zaspievame!

1.A tam hore na doline,

tam sa traja žandári,

a ja jeho tristo hromov,

veď tí idú za nami.

Chlapec veľký (žandár): Čardáš!

1.Ej, žandári, žandári,

vy ste veľkí beťári,

sklamali ste diouča, šejahoja hoj,

v noci o pol noci, bože môj.

Deti malé: Prestaňte! Veď nám tu bezvládna koza leží.

Dve veľké dievčatá (ohováračky): Zavolajte dochtora!

Malý chlapec (doktor): Tej už nichto nepomôže… ZDOCHLA!

Dve veľké dievčatá (ohováračky): Zavolajte hrobára!

Chlapec veľký (hrobár): Doneste máre!

1.Už tá koza umrela,

už tá koza umrela mrela mrela, umrela.

2. Čo kapustu ľúbila,

čo kapustu ľubila bila bila, ľúbila.

3. Už hu vezú na máre,

už hu vezú na máre máre máre, na máre.

4. Plačú za ňou somáre,

plačú za ňou somáre máre máre, somáre.

Dievča veľké: A teraz hu oplačeme.

Deti plačú.

Dve veľké dievčatá (ohováračky): Zavolajte farára!

Chlapec malý: A koza bola veriaca?

Dievča veľké: Veriaca, neveriaca. Zaopatríme hu ako sa patrí.

Chlapec (farár): Ja budem farár.

Chlapec (organista): A ja budem organista. Poprosím najbližšia rodina do prvých radov, priatelia a kamaráti dozadu, a kvetinové dary sem.

1.Koza naša milá,

nadišla tvoja posledná chvíľa.

Olores Dolores, naučia ťa v pekle móres.

2.Včera si aj kapustu žrala,

dneska si už dokonala.

Olores Dolores, naučia ťa v pekle móres.

Chlapec (farár): Rozžehnajme sa s našou kozou. Pochovajme ju s trávou, aj s kapustou a posypme ju plevami, nech sa ona nepokazí.

Chlapec (organista):

1.Už idem do neba,

už mi nič netreba,

tam budem spočívať,

kapustičku žrať.

Dievča (koza):

Meee, kamarátky moje,

meee, tu ma nenechajte,

meee, na kapustnom poli,

meee, tam ma pochovajte.

1.Tancoval by kňažko,

ale mu je ťažko,

organistu prosil,

aby mu riť nosil.

Deti malé:

Pome domov mrcha,

videli sme vlka,

vlka vlkatího,

veľmo chlpatího.

Chlapec veľký: Anča, vstávaj, už sa nehráme.

Dievča malé (koza): Skoro som tu zaspala, ja koza!

Na Radvanskom jarmoku (2014)

Scénické pásmo prezentujúce dianie na Radvanskom jarmoku. Handliar, šuster, pernikár, či lacný Jožko ponúkajú svoj tovar na predaj a trhovníkov, kupcov, domácich aj cezpoľných láka kolotoč i strelnica. Jarmočníkov taktiež poteší Gašparkove a Škrholove divadlo s Donom Šajnom podľa Tóna Anderleho, legendárneho bábkara z Radvane. Na záver jarmoku nechýbajú mládenci, ktorí majú právo vareškou dievky „potľapkať“. (20 min)

viac →

Po škole (2011)

Z učiteľov si predsa treba robiť posmech. (10 min)

Video:

Pesničky a textíky:

SLOVENČINA

DETI: Aha, Vinco ide!

D1: Vinco, zasa si bol po škole?

VINCO: Áno.

D2: A čo si nevedel?

VINCO: Aké i sa píše v slove burgyňa.

D3: Tvrdé, to si nevedel?

VINCO: Ale keď ja ani neviem, čo je to burgyňa.

D1: No predsa repa…

D2: Ale cukrová repa…

D3: Alebo aj cvikla!

MUDRÁK: Alebo aj Beta vulgaris, alebo aj Beta altissima!

DETI: Nemudruj, ty mudrák!

UČITEĽKA: ( Možno môže zazvoniť. ) No vidím, že potrebujete hodinu slovenčiny.

DETI: Čo?

UČITEĽKA: Sadnúť!!! Tak deti a teraz mi povedzte:

 Štyriadvadsať panien po svete chodilo a zo sprostých múdrych robilo.

 Čo je to?

DETI: Abeceda!

MUDRÁK: No ale to nie je celkom dvadsaťštyri, čo také ,,Q“?

DETI: Nemudruj, ty mudrák!

UČITEĽKA: Dobre, uhádli ste, nie ste sprostí.

 A čo má Adam na predku a čo Eva na zadku?

D1: Ja viem! ( Pošepne niečo učiteľke do ucha, evidentne je to prasačina, učiteľka ho chytí za ucho a dotiahne ho späť na jeho miesto, aby si sadol. )

UČITEĽKA: No predsa písmeno ,,A“.

D2: ( Postaví sa a začne spievať .)

 Šuchalo sa Á, po lavici BÉ, zadrelo mu CÉ do papulice!

DETI: ( Opakujú, postavia sa a poskakujú v priestore )

 Šuchalo sa Á, po lavici BÉ, zadrelo mu CÉ do papulice!

 Lalalalalá, lalalalalá, lalalalalá, lalalalala…

MATEMATIKA

UČITEĽ: ( Zazvoní a prútom – ako trstenicou začne deti obháňať, aby si znovu sadli. )

  Počkať, počkať, ešte máme počty!

UČITEĽ: Posadať! ( Deti si znovu posadajú. ) Kto mi napíše tisíc bez nuly?

DETI: To sa nedá.

MUDRÁK: Pán učiteľ, to sa naozaj nedá.

DETI: Nemudruj, ty mudrák!

D1: Ja, ja, ja! ( napíše na tabuľku kriedou ,,TISÍC“ a podá to učiteľovi. Ten to ukáže deťom, aj do hľadiska. )Výborne Bošeľa, píšem ti jednotku.

D1: ( To čo napísalo TISÍC. Kmudrákovi ) Teraz mudruj, ty mudrák!

UČITEĽ: A teraz rátajte!

Koľko stojí 10 kilo hrušiek, keď jedna hruška stojí v šírom poli!

DETI: ( Počítajú usilovne na prstoch, zostane úplne ticho. Malé dieťa – prváčik príde k učiteľovi. )

D(prváčik): Ale to sme sa ešte neučili.

UČITEĽ: A čo ste sa učili?

D(prváčik): Rátať do desať.

UČITEĽ: Tak rátaj!

D(prváčik): ( Počíta, ale zároveň ukazuje na deti ako vyčítanku. )

Jedon, dva – to som ja,

jedon, tri – to si ty,

jedon, štyri – to sú čviri,

jedon, päť – ten pev,

jedon, šešť – ten šev,

jedon, sedem – ten sedev,

jedon, osem – ten kosev,

jedon, deväť – ten delev

jedon, desať – ten kresav…

D2: ( Väčšie dieťa dokončí vyčítanku a dotkne sa malého aby začínalo na naháňačku.) 

Jedon, jedon, jedenásť a ty Janko chytaj nás!

DETI: ( Hrajú sa na naháňačku. )

MAĎARČINA

UČITEĽKA: ( Začne zvoniť. Kričí na deti, naháňa ich, aby sa utíšili. ) Ďerekek, viďaz, ďerekek!!! No megajčák te gazember! Ticho!!!

DETI: ( Posadajú si znovu ako v škole.)

UČITEĽKA: ďerekek a maďarúl besílny. Kičit kišasoň Ujházy!

D1-7: Garaš-groš, tertu-voš,

ďerťa-svíce, tőbb je více,

hampu-popel, takoň-sopel,

trd je koleno, tuškó poleno,

biskup-pupok, tét je skutok,

tehén-krava, fu je tráva,

ful je ucho, aháš brucho,

edeneš-rovno, sar je hovno,

astal-stôl, őkőr-vôl,

kőrőm-necheť, rond je vecheť,

ajtó-dvere, sarik-sere,

merlég-važka, nehéz-ťažká,

borjú-teľa, ing-košeľa,

liba-hus, falat-kus.

UČITEĽKA: Naďon jó, ale polovicu nemtudom. ( Do hľadiska.) Ale sú hlúpi tí Slováci! Už som medzi nimi desať rokov a stále nemtudom! ( Odíde.)

HUDOBNÁ

Prichádza druhý poškolák.

DETI: Ferko, aj ty si bol po škole?

FERKO: Áno, nechcel som spievať.

D1: Ale veď ty vieš pekne spievať.

FERKO: Ja viem, ale s Ančou Barákovou?

D1: A so mnou si zaspievaš?

FERKO: Po nábreží, koník beží, koník vraný…

FERKO+D1: Skadiaľ že si šuhajíček maľovaný?

D: Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja.

D: (na pomaly prichádzajúcich muzikantov) Vy kde ste boli?

M: My sme nacvičovali s pánom učiteľom Urbánkom.

D: Tak nám niečo zahrajte!

M: No určite!… A čo by ste chceli?

D2: Tlieskanú!

1. Radili sa dedko s babkou, že si kúpia sánky

že sa budú sánkovati až po Novie Zámky.

Trálalala, trálalala, trálalala, trálalala

Lálá….

2. Ide Turek od Šaštína šabla sa mu blíska

staré baby utekajú handrlák im píska

Trálalala, trálalala, trálalala, trálalala

Lálá….

3. Náš tatíček dobrý otec narezali húlek

aby sme sa nelakali až poletí Turek

Trálalala, trálalala, trálalala, trálalala

Lálá….

1. Na Bílej hore sedláček ore

má peknú cerušku, daj mi ju Bože.

2. Na Bílej hore sedláček ore

vyoráva zelinečku, daj mi ju Bože.

3. Zelinka mladá, kebych ťa mala

veru bych si šuhajíčka vyčarovala.

1. Šla Židofka kolo duba

hanbila sa, že je hrubá.

Žid sa smál, až plakal.

2. Šla Židofka kolo lesa

hanbila sa, že je bosá.

Žid sa smál, až plakal.

3. Šla Židofka kolo krámu

nakúpila marcipánu.

Žid sa smál, až plakal.

1. A tá polka, kozipolka, tá sa pekne tancuje,
kto ju nevie, nerozumie, nach sa do nej neberie.
2. Dala som si do Prešporka rukavičke štrikovať,
aby som sa naučila kozipolku tancovať.
3. Kozipolka pekný tanec, včera som tancovala,
tak ma chlapci vystískali, ostala som boľavá.
4. Jedna cesta do Zvolena a druhá je do Levíc,
moja mamka sukne nemá a ja nemám nohavíc.

5. A tá polka, kozipolka, tá sa pekne tancuje,

kto ju nevie, nerozumie, nach sa do nej neberie.

1. Keď som chodil do školy

učil som sa litery

jeden, dva, tri, štyri, to sú pekné litery.

2. Štyri kroky dopredú

a štyri zas dozadu

a dva sem a dva tam jak sa z teho vymotám.

3. Sotyš pekný tanec je

ten sa pekne tancuje.

Kto nevie, nech nechá, nech sa strčí do mecha.

Dobronivskí bandúri (2005)

Tanec o malých muzikantoch a hravých dievčatách. (10 min)

Video:

Pesničky a textíky:

Spev chalani:
Ja-ta-ty-ta-ta…

Text chalani:
Ladíme!

Text dievča:
No a? My sme už dobre naladené!

Spev baby:
1. Všetko dobré pán Boh dáva, aj to môže dať,
že kukučka na Vianoce môže zakukať.
Šej haj, ťuhaj, môže zakukať.

Text dievča:
Baby! Ale sme si bez tých mamľasov dobre zatancovali. Dajme ešte „Pod bučkom“!

Spev baby:
1. Pod bučkom, za bučkom, kačka vodu pije,
nešťastná hodina žena muža bije.
A on sa jej prosí a on sa jej modlí,
nebi ma, ženička, ja už budem dobrý.

Spev chalani:
Ja-ta-ty-ta-ta, ja-ta-ty-ta-ta…

Spev baby:
A on sa jej prosí a on sa jej modlí.

Spev chalani:
Ja-ta-ty-ta-ta…
A ti predník hraj, kontráš preberaj,
a ti starý na tú basu a ti starý na tú basu
ti, ti, ti im pomáhaj.

Spev:
A teraz už všetci, veď sa vám tak svečí,
keď budete hrať do rána, keď budete hrať do rána,
to, to, to vám bude sláva.

1. Štyri trieske, päť opalkov, oženil sa Janko s Hankou
vzal si ženu, veľmo hrdú, veľmo hrdú, skadeže im hudci hudú.
2. Tí dobronivskí bandúri to sa veľkí chachandúri,
aj sa hrdí, aj sa pyšní, aj sa pyšní, chudobnímu hrať neišli.
3. A keď išli len tak hrali akoby im nič nedali,
duvaj, duvaj, ti chudobna, ti chudobna, nie si toho tanca hodná.

1. A tá polka, kozipolka, tá sa pekne tancuje,
kto ju nevie, nerozumie, nach sa do nej neberie.
2. Dala som si do Prešporka rukavičke štrikovať,
aby som sa naučila kozipolku tancovať.

3. Kozipolka pekný tanec, včera som tancovala,
tak ma chlapci vystískali, ostala som boľavá.
4. Jedna cesta do Zvolena a druhá je do Levíc,
moja mamka sukne nemá a ja nemám nohavíc.

1. Keď som ja k vám chodievaval, psíčok do mňa brechávaval,
hádzal som mu z chleba kôrky, pusť ma k milej do komôrky.
2. Do komôrky som sa dostal, svoju milú som poboskal,
vidíš milá, aká si ty, keď ja prídem spala by si.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox