Tance

Po škole (2011)

Z učiteľov si predsa treba robiť posmech. (10 min)

Video:

Pesničky a textíky:

SLOVENČINA

DETI: Aha, Vinco ide!

D1: Vinco, zasa si bol po škole?

VINCO: Áno.

D2: A čo si nevedel?

VINCO: Aké i sa píše v slove burgyňa.

D3: Tvrdé, to si nevedel?

VINCO: Ale keď ja ani neviem, čo je to burgyňa.

D1: No predsa repa…

D2: Ale cukrová repa…

D3: Alebo aj cvikla!

MUDRÁK: Alebo aj Beta vulgaris, alebo aj Beta altissima!

DETI: Nemudruj, ty mudrák!

UČITEĽKA: ( Možno môže zazvoniť. ) No vidím, že potrebujete hodinu slovenčiny.

DETI: Čo?

UČITEĽKA: Sadnúť!!! Tak deti a teraz mi povedzte:

 Štyriadvadsať panien po svete chodilo a zo sprostých múdrych robilo.

 Čo je to?

DETI: Abeceda!

MUDRÁK: No ale to nie je celkom dvadsaťštyri, čo také ,,Q“?

DETI: Nemudruj, ty mudrák!

UČITEĽKA: Dobre, uhádli ste, nie ste sprostí.

 A čo má Adam na predku a čo Eva na zadku?

D1: Ja viem! ( Pošepne niečo učiteľke do ucha, evidentne je to prasačina, učiteľka ho chytí za ucho a dotiahne ho späť na jeho miesto, aby si sadol. )

UČITEĽKA: No predsa písmeno ,,A“.

D2: ( Postaví sa a začne spievať .)

 Šuchalo sa Á, po lavici BÉ, zadrelo mu CÉ do papulice!

DETI: ( Opakujú, postavia sa a poskakujú v priestore )

 Šuchalo sa Á, po lavici BÉ, zadrelo mu CÉ do papulice!

 Lalalalalá, lalalalalá, lalalalalá, lalalalala…

MATEMATIKA

UČITEĽ: ( Zazvoní a prútom – ako trstenicou začne deti obháňať, aby si znovu sadli. )

  Počkať, počkať, ešte máme počty!

UČITEĽ: Posadať! ( Deti si znovu posadajú. ) Kto mi napíše tisíc bez nuly?

DETI: To sa nedá.

MUDRÁK: Pán učiteľ, to sa naozaj nedá.

DETI: Nemudruj, ty mudrák!

D1: Ja, ja, ja! ( napíše na tabuľku kriedou ,,TISÍC“ a podá to učiteľovi. Ten to ukáže deťom, aj do hľadiska. )Výborne Bošeľa, píšem ti jednotku.

D1: ( To čo napísalo TISÍC. Kmudrákovi ) Teraz mudruj, ty mudrák!

UČITEĽ: A teraz rátajte!

Koľko stojí 10 kilo hrušiek, keď jedna hruška stojí v šírom poli!

DETI: ( Počítajú usilovne na prstoch, zostane úplne ticho. Malé dieťa – prváčik príde k učiteľovi. )

D(prváčik): Ale to sme sa ešte neučili.

UČITEĽ: A čo ste sa učili?

D(prváčik): Rátať do desať.

UČITEĽ: Tak rátaj!

D(prváčik): ( Počíta, ale zároveň ukazuje na deti ako vyčítanku. )

Jedon, dva – to som ja,

jedon, tri – to si ty,

jedon, štyri – to sú čviri,

jedon, päť – ten pev,

jedon, šešť – ten šev,

jedon, sedem – ten sedev,

jedon, osem – ten kosev,

jedon, deväť – ten delev

jedon, desať – ten kresav…

D2: ( Väčšie dieťa dokončí vyčítanku a dotkne sa malého aby začínalo na naháňačku.) 

Jedon, jedon, jedenásť a ty Janko chytaj nás!

DETI: ( Hrajú sa na naháňačku. )

MAĎARČINA

UČITEĽKA: ( Začne zvoniť. Kričí na deti, naháňa ich, aby sa utíšili. ) Ďerekek, viďaz, ďerekek!!! No megajčák te gazember! Ticho!!!

DETI: ( Posadajú si znovu ako v škole.)

UČITEĽKA: ďerekek a maďarúl besílny. Kičit kišasoň Ujházy!

D1-7: Garaš-groš, tertu-voš,

ďerťa-svíce, tőbb je více,

hampu-popel, takoň-sopel,

trd je koleno, tuškó poleno,

biskup-pupok, tét je skutok,

tehén-krava, fu je tráva,

ful je ucho, aháš brucho,

edeneš-rovno, sar je hovno,

astal-stôl, őkőr-vôl,

kőrőm-necheť, rond je vecheť,

ajtó-dvere, sarik-sere,

merlég-važka, nehéz-ťažká,

borjú-teľa, ing-košeľa,

liba-hus, falat-kus.

UČITEĽKA: Naďon jó, ale polovicu nemtudom. ( Do hľadiska.) Ale sú hlúpi tí Slováci! Už som medzi nimi desať rokov a stále nemtudom! ( Odíde.)

HUDOBNÁ

Prichádza druhý poškolák.

DETI: Ferko, aj ty si bol po škole?

FERKO: Áno, nechcel som spievať.

D1: Ale veď ty vieš pekne spievať.

FERKO: Ja viem, ale s Ančou Barákovou?

D1: A so mnou si zaspievaš?

FERKO: Po nábreží, koník beží, koník vraný…

FERKO+D1: Skadiaľ že si šuhajíček maľovaný?

D: Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja.

D: (na pomaly prichádzajúcich muzikantov) Vy kde ste boli?

M: My sme nacvičovali s pánom učiteľom Urbánkom.

D: Tak nám niečo zahrajte!

M: No určite!… A čo by ste chceli?

D2: Tlieskanú!

1. Radili sa dedko s babkou, že si kúpia sánky

že sa budú sánkovati až po Novie Zámky.

Trálalala, trálalala, trálalala, trálalala

Lálá….

2. Ide Turek od Šaštína šabla sa mu blíska

staré baby utekajú handrlák im píska

Trálalala, trálalala, trálalala, trálalala

Lálá….

3. Náš tatíček dobrý otec narezali húlek

aby sme sa nelakali až poletí Turek

Trálalala, trálalala, trálalala, trálalala

Lálá….

1. Na Bílej hore sedláček ore

má peknú cerušku, daj mi ju Bože.

2. Na Bílej hore sedláček ore

vyoráva zelinečku, daj mi ju Bože.

3. Zelinka mladá, kebych ťa mala

veru bych si šuhajíčka vyčarovala.

1. Šla Židofka kolo duba

hanbila sa, že je hrubá.

Žid sa smál, až plakal.

2. Šla Židofka kolo lesa

hanbila sa, že je bosá.

Žid sa smál, až plakal.

3. Šla Židofka kolo krámu

nakúpila marcipánu.

Žid sa smál, až plakal.

1. A tá polka, kozipolka, tá sa pekne tancuje,
kto ju nevie, nerozumie, nach sa do nej neberie.
2. Dala som si do Prešporka rukavičke štrikovať,
aby som sa naučila kozipolku tancovať.
3. Kozipolka pekný tanec, včera som tancovala,
tak ma chlapci vystískali, ostala som boľavá.
4. Jedna cesta do Zvolena a druhá je do Levíc,
moja mamka sukne nemá a ja nemám nohavíc.

5. A tá polka, kozipolka, tá sa pekne tancuje,

kto ju nevie, nerozumie, nach sa do nej neberie.

1. Keď som chodil do školy

učil som sa litery

jeden, dva, tri, štyri, to sú pekné litery.

2. Štyri kroky dopredú

a štyri zas dozadu

a dva sem a dva tam jak sa z teho vymotám.

3. Sotyš pekný tanec je

ten sa pekne tancuje.

Kto nevie, nech nechá, nech sa strčí do mecha.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox