Tance

Fašánk zo Štefanova (2008)

Tanec o tom, ako to vyzerá na Záhorí cez Fašánk. (10 min)

Video: 

Pesničky a textíky:

Text baby:
Elenko! Stará maci povidaui, že dneskaj Turci chodzit nebudú.
Nebudú?
Nebudú!
A proč?
Že sa včeraj pobiui.
A s kým?
No, sami medzi sebu.
Utekajte, utekajte, herivášci idú a majú aj Turku!

Spev:
1. Už sa Fašánk kráci, už sa nenavráci,
ej, staré dzifky plačú, že sa nevyskáču.
2. Fašanku, fašánku, veď ťa je na mále,
ej, ako tej rosičky na zelenej trávie.

Text:
Vážený hospodáre premilý v témto domě, dovolte nám vejíti a turecký tanec zatancovati!
My vám ve vší počestnosti turecký tanec zatancovati dovolujeme.
Zbrojnoši, na můj povel, pozor!
A ty muziko hraj!

Spev chalani:
1. Zakáď Jožka Šubrík žiu, on do šenku rád chodziu,
a keď došeu do šenku namluviu si šenkerku.
Šenkerečko má milá, nalej mi holbu vína,
šak ja ci ju zapuacim, až sa z vojny navrácim.
2. Není, pána na nebi, ani krála na zemi,
čo by taký rozkaz dau, ako Jožka Šubrík mau.
Šenkerečko má milá, nalej mi holbu vína,
šak ja ci ju zapuacim, až sa z vojny navrácim.

Text:
Dost! Oldomáš sme dostali a včil vytancujeme vašu dcéru.
Šak my žádnu dcéru nemáme, my máme enem našeho Feru.
Vašeho Feru si nechajte, my ideme tam, kde sú dzifčatá. Zbrojnoši, na můj povel, zeradit! Vpravo vbok! A ideme dál.

Spev:
1. Už sa Fašánk kráci, už sa nenavráci,
ej, staré dzifky plačú, že sa nevyskáču.

Text:
Vážený hospodáre premilý v témto domě, dovolte nám vejíti a turecký tanec zatancovati!
My vám ve vší počestnosti turecký tanec zatancovati nedovolujeme.
Ale našu dcéru vytancovat mosíte!
Zbrojnoši, na můj povel, šable odložit! Muziko,“K horám, chlapci, k horám“!

Spev:
1. K horám, chlapci, k horám, komu rúčku podám,
kamaráda nemám a s milú sa hnevám.

2. Povídau Rozbora, že si kúpi tchora,
že ho bude vodzic, ze dvora do dvora.
3. Šohajíčku čí si, velice pjekný si
a ja bych ťa chceua trebars chudobný si.
4. Šohaj ledačina, s černýma očima
a ja bych pro tebja Dunaj preskočila.

1. Za horama, za dolama, tancovala Majdalenka s Husárama, s Husaráma.
2. Prišli po ňu otec, mati, Majdalénko naša dcéro poď dom spati, poď dom spati.
3. Ja nepůjdu domu spati, radšej budu s Husárama tancovati, tancovati.

1. Za Novú Vsu, maliny sú, trhá ich dzifčina s černýma očima zralenej sú.
2. Čekaua sem, nespaua sem, do rána bileho šuhaja švarneho, on nedošeu.
3. A keď došeu, ja ho neznám začal ma šidzici, mé líčka špinici, to si nedám.

Text:
A včil ideme pochovávat basu!

Spev:
1. Už sa Fašánk kráci, už sa nenavráci,
ej, staré dzifky plačú, že sa nevyskáču.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox