Nácviky

Zrušené nácviky

Vo štvrtok 3. 2. 2022, v utorok 8. 2. 2022 a v utorok 15. 2. 2022 sa rušia nácviky pre skupinu I. dievčatá a chlapcov z karanténnych dôvodov.

Dôležité

Milí rodičia,

aby sme mohli bezproblémovo pokračovať v činnosti DFS Hájenka, prosíme o priebežné domáce testovanie detí a zasielanie úplne vyplneného (zakrížikovaného) Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti a režime OTP na týždennej báze, nakoľko aktuálne môžeme pracovať v režime OTP a predmetným Písomným vyhlásením nám túto skutočnosť potvrdzujete. Používajte, prosíme, Písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti a režime OTP, ktoré sme zaslali ako prílohu e-mailom, a ktoré nájdete TU. Neposielajte nám dokumenty, ktoré posielate napr. do ZŠ, ZUŠ atď.

Ak nie je Vaše dieťa očkované, prekonané alebo testované neposielajte ho na nácvik Hájenky.

Veríme, že budeme hájenkovať bez neplánovaných prerušení.

Ďakujeme za porozumenie a akceptovanie vyššie uvedeného.

Vedúci Hájenky

Nácviky – spúšťame od 17. 1.

Od pondelka 17. januára 2022 opäť spúšťame nácviky v časoch 17:00 – 19:00 nasledovne:

pondelky – prípravka;

utorky – dievčatá I.A, dievčatá I.B a chlapci I.;

stredy – dievčatá II. a chlapci II.;

štvrtky – vybrané deti zo skupín I., I.A a I.B (oznámime vždy na utorkovom nácviku).

Nácviky budú prebiehať v režime OTP podľa aktuálne stanovených pravidiel. Všetky deti na nácviku musia spĺňať tieto podmienky, čo nám rodičia potvrdia čestným vyhlásením. Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť vytlačené a podpísané na nácvik. Čestné vyhlásenie si stiahnete TU(U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.)

Nácviky je možné v tomto režime realizovať na základe vyhlášky k organizácii hromadných podujatí 2/2022 V. v. SR, podľa odseku E). Vyhlášku v plnom znení nájdete TU.

Ďakujeme všetkým rodičom za porozumenie.

Vedúci Hájenky

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox