Nácviky

Zrušený nácvik v pondelok 13.9.2021

Z dôvodu opatrení a uzatvorených ciest v okolí Tupolevovej 20, sa nácvik v pondelok 13.09.2021 RUŠÍ.

(Nácvik v utorok 14.09.2021 prebehne v klasickom čase 17:00 – 19:00.)

Prípravka bude mať prvý nácvik 20. 9. 2021 (pondelok) o 17:00.

Novoprijatí chlapci z konkurzu budú mať prvý nácvik 22. 9. 2021 (streda) o 17:00.

Tešíme sa na vás!

Vedúci Hájenky

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox