Nácviky

Zmeny pre skupinu II.

Zmena času nácvikov skupiny II.:

  • pondelok: 17:00 – 19:00
  • streda: 17:00 – 18:30

Zrušené nácviky v mesiaci október:

  • skupine II. sa ruší nácvik v stredu (14. 10. 2015) z dôvodu osláv 30. výročia ZŠ Tupolevovej 20
  • skupine II. sa ruší nácvik v stredu (28. 10. 2015) z dôvodu Jesenných prázdnin
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox