Zmena Francúzsko návrat

Vzhľadom na škaredé počasie, zastávka v Lignane sa nekoná. Príchod bude teda značne skôr, už 30.7. o cca 12:30 na obed.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox