Nácviky

Zhrávky

Najbližšie zhrávky s muzikantmi (dôležité najmä pre skupinu II. a prípravku):

19. 5. 2016, štvrtok, 17:00 – 18:00 – prípravka (Tancovali malie deti)

26. 5. 2016, štvrtok

  • 17:00 – 18:00 – prípravka + skupina II. (Hry, Starie ženy, Tancovali malie deti)
  • 18:00 – 19:00 – skupina I. (Jarmok, Komjatná)
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox