Nácviky

Zhrávka

Deti zo skupiny II., ktoré budú vystupovať na Vianočných trhoch v Petržalke (30. 11. 2019) budú mať dňa 28. 11. 2019 (štvrtok) od 17:00 do 18:00 nácvik s muzikou.

Ide o tieto deti: Samuel Hnilica, Oskar Kollár, Timon Hrončo, Daniel Ďuračka, Matej Štefanovič, Tomáš Gumbír, Klára Golaisová, Daniela Boleková, Kristína Kráčalíková, Eliška Resutíková, Radana Kozáková, Ľubica Polónyová, Juiana Topáková, Michaela Rebrošová, Alica Bochen, Nikola Štendová, Mendy Kmeťová, Jasmina Chanawani.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox