Základné pokyny pre rodičov na sezónu 2017/2018

  • zadelenie detí do skupín si môžete pozrieť v časti Skupiny
  • nácviky pozrieť v časti Nácviky
  • Poplatok za šk. rok 2017/2018 je 100,- € a platí sa za mesiace september 2017-jún 2018, t.j. 10 mesiacov. Platbu vo výške 50,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 15.10.2017 (prípadne 100,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2018.
  • Do súboru je možné odovzdať Vzdelávací poukaz dieťaťa s tým, že ak ho obdržíme znižuje sa suma ročného poplatku na 85,- €. Platbu vo výške 45,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 31.10.2017 (prípadne 85,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2018. Posledný termín na odovzdanie Vzdelávacieho poukazu je 21.9.2017!!!!!
  • Zápisné na rok 2017/2018:
do 15. 10. 2016 do 31. 1. 2017
Zápisné 50 eur 50 eur
Zápisné so vzdelávacím poukazom 45 eur 40 eur

Zápisné je možné uhradiť:

  • prevodom na účet Občianskeho združenia Hájenka – VÚB a.s. Bratislava, IBAN SK14 0200 0000 0014 5930 4555, variabilný symbol – dátum narodenia dieťaťa (DDMMRRRR) a do poznámky uviesť priezvisko a meno dieťaťa,
  • vedúcim na tréningu v hotovosti.

Ďalšie pokyny nájdete TU.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox