Základné pokyny pre rodičov na sezónu 2015/2016

  • zadelenie detí do skupín si môžete pozrieť v časti Skupiny
  • nácviky pozrieť v časti Nácviky
  • Poplatok za šk. rok 2015/2016 je 8,- €/mesiac/dieťa a platí sa za mesiace september 2015-jún 2016, t.j. 10 mesiacov. Platbu vo výške 40,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 31.10.2015 – (prípadne 80,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2016. V prípade prípravky sa platí za mesiace október 2015-jún 2016, t. j. 72,- € na celý školský rok (buď jednorázovo, alebo na dvakrát do vyššie spomenutých dátumov).
  • Do súboru je možné odovzdať Vzdelávací poukaz dieťaťa s tým, že ak ho obdržíme znižuje sa suma mesačného poplatku na 6,- €/mesiac/dieťa. Platbu vo výške 30,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 31.10.2015 – (prípadne 60,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2016. V prípade prípravky je suma za celý školský rok so Vzdelávacím poukazom 54,- €. Posledný termín na odovzdanie Vzdelávacieho poukazu je 22.9.2015!!!!!
  • Zápisné na rok 2014/2015:
do 31. 10. 2015 do 31. 1. 2016
Zápisné 40 eur 40 eur
Zápisné so vzdelávacím poukazom 30 eur 30 eur

Zápisné je možné uhradiť:

  • prevodom na účet Občianskeho združenia Hájenka – VÚB a.s. Bratislava, IBAN SK14 0200 0000 0014 5930 4555, variabilný symbol – dátum narodenia dieťaťa (DDMMRRRR) a do poznámky uviesť priezvisko a meno dieťaťa
  • vedúcim na tréningu v hotovosti
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox