Základné informácie o sezóne 2021/2022

Nácviky

Všetky nácviky sú na ZŠ Tupolevova 20. Prípadné zmeny v termínoch a časoch nácvikov vopred ohlásime. Rozvrh nácvikov v aktuálnom mesiaci je vždy uvedený na www.hajenka.sk (v kalendári).

Dievčatá

 • pondelok (tanec) 17,00 – 19,00 (sk. II.),
 • utorok (tanec a spev) 17,00 – 19,00 (sk. I.A a I.B),
 • streda (tanec a spev) 17,00 – 19,00 (sk. II.),
 • štvrtok (spoločný) 17,00 – 19,00 (sk. I.A a I.B).

Chlapci

 • utorok (tanec a spev) 17,00 – 19,00 (sk. I.),
 • streda (tanec a spev) 17,00 – 18,00 (po niekoľkých mesiacoch do 18,30) (sk. II.),
 • štvrtok (spoločný) 17,00 – 19,00 (sk. I.).

Prípravka

 • pondelok (tanec a spev) 17,00 – 18,00 (po niekoľkých mesiacoch do 18,30).

Na nácviky treba chodiť v tanečnom úbore

 • chlapci – tepláky/kraťasy, tričko, cvičky/charakterky,
 • dievčatá – dres, sukňa, cvičky/charakterky/piškóty, vlasy riadne upravené do copu a zasponkované,

a načas (o 17,00 už prezlečení v telocvični), nezabúdať nácvičné oblečenie (hlavne cvičky). Neúčasť dieťaťa vopred ospravedlniť, vopred nahlásiť účasť dieťaťa v Škole prírode, Lyžiarskom výcviku a pod. akciách. Účasť na nácvikoch je jedným z kritérií pre výber detí na vystúpenia, sústredenia a zájazdy.

Skupiny

Rozdelenie detí do skupín nájdete TU.

Zápisné

Poplatok za šk. rok 2021/2022 je 120,- € a platí sa za mesiace september 2021 – jún 2022, t.j. 10 mesiacov. Platbu vo výške 60,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 15.10.2021 (prípadne 120,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2022.

Do súboru je možné odovzdať Vzdelávací poukaz dieťaťa s tým, že ak ho obdržíme znižuje sa suma ročného poplatku na 105,- € (zľava sa uplatňuje až v 2. polroku v prípade, že nácviky budú prebiehať v štandardnej forme). Platbu vo výške 60,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 31.10.2021 (prípadne 105,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2022. Posledný termín na odovzdanie Vzdelávacieho poukazu je 23.9.2021.

Preplatky a nedoplatky na zápisnom v súvislosti so zrušenými nácvikmi v minulej sezóne sa budú komunikovať individuálne. 

Zápisné je možné uhradiť:

 • prevodom na účet Občianskeho združenia Hájenka – VÚB a.s. Bratislava, IBAN SK14 0200 0000 0014 5930 4555, variabilný symbol – dátum narodenia dieťaťa (DDMMRRRR) a do poznámky uviesť priezvisko a meno dieťaťa,
 • vedúcim na tréningu v hotovosti.

Kroje

Najneskôr týždeň po každom vystúpení je potrebné doniesť kroj (kompletný, aj obutie a doplnky) v poriadku (vypraný, popr. pozašívaný). Neprať lajblíky, chlapčenské plstené gate, dievčenské plisované sukne a šaty. V prípade nejasností sa opýtať vedúcich. Dávať pozor na deti, aby s krojmi zaobchádzali starostlivo a aby nič nestrácali. V prípade straty kroja budeme musieť žiadať od rodičov adekvátnu náhradu. Pozn.: Kroje sú drahé!

Sponzorské príspevky

Prípadné sponzorské príspevky a dary na činnosť DFS Hájenka môžete zasielať na účet OZ Hájenka, VÚB a.s. Bratislava, IBAN: SK14 0200 0000 0014 5930 4555.

Ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu a veľa pekných vystúpení s Vašimi deťmi.

Vedúci DFS Hájenka

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox