Akcie

Vystúpenie v utorok

Vystúpenie v DK Zrkadlový Háj (9.1.2018)

  • zraz o 12:30 v DK Zrkadlový Háj aj s krojmi a krojovými súčiastkami,
  • začiatok vystúpenia o 13:00,
  • ospravedlnenky do školy deti dostanú večer na nácviku,
  • program: Džafkulina, Betlehemci, Traja králi.
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox