Akcie

Vystúpenie v piatok

Hájenka a jej kamaráti (3. 6. 2016 s DFS Světlovánek)

  • zraz skupina I. v DK Zrkadlový Háj o 16:30
  • zraz skupina II. a prípravka v DK Zrkadlový Háj o 17:00
  • začiatok vystúpenia o 19:00
  • program – Na Radvanskom jarmoku, Rozkazovačky z Komjatnej, Kolo kolo mlynské, Tancuvali malie deti, Starie ženy, Po goralsky, Gajdošské
  • po vystúpení deti zo Světlovánku rozdelíme do Hájenkárskych rodín
  • pre deti pripravená zábava pri muzike a DISCO
  • poprosíme rodičov napiecť slané a sladké (deti majú zabezpečený pitný režim a bagety)
  • deti z prípravky a skupiny II. si prineste biele tričko, biele ponožky, svoje cvičky, všetky dievčatá gumičky a sponky, všetky deti biele ponožky

7

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox