Akcie

Letobranie

Vystúpenie s FS Devín v DK Zrkadlový Háj (11. 6. 2016)2biele pozadie_ramik

  • zraz v DK Zrkadlový Háj o 16:15
  • začiatok vystúpenia o 19:00
  • predpokladaný koniec vystúpenia o 20:30
  • po vystúpení bude DISCO a zábava pri ľudovej hudbe
  • program: Na Radvanskom jarmoku
  • prineste si všetci charakterky
  • nezabudnúť – kroje, krojové súčiastky, obuv, dievčatá gumičky, sponky, biele mašle
  • zoznam detí:

Ondrej Horváth
Matúš Rusňák
Jakub Ceniga
Jakub Václavík
Ľudovít Vitárius
Tomáš Všetečka
Jakub Hrdlička
Oskar Topák
Adam Sedláček
Ján Horváth
Ondrej Bošeľa
Ivan Vereš
Maroš Všetečka
Anna Mária Lisoňová
Hana Abelová
Dorota Gižická
Nikoleta Gáliková
Júlia Reinoldová
Iris Vitárius
Viktória Kajanová
Linda Batrlová
Natália Gáliková
Sarah Trangelová
Jana Halušková
Veronika Halušková
Elizabeth Rohutná
Zuzana Blizmanová
Hana Valentovičová
Marianna Žebyová
Tereza Gižická
Jana Verešová
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox