Akcie

Vystúpenie na Hlavnom nám.

Prezentácia Petržalky na Hlavnom nám. (22. 6. 2017)

  • zraz o 15:30 na Hlavnom námestí pred pódiom,
  • začiatok vystúpenia o 16:50,
  • program: Na Radvanskom jarmoku,
  • kto môže prísť už oblečení v kroji, nech príde (ostatní sa prezlečú v pridelenej šatni).
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox