Akcie

Výnimočný nácvik pre skupinu II. a prípravku

Vo štvrtok 11. 12. 2014 bude zhrávka na ZŠ Tupolevova 20 na vystúpenie 13. 12. 2014 v DK Zrkadlový Háj. Budú mať teda nácvik aj skupina II. a prípravka od 17:00 do 18:00, kde budeme nacvičovať Malé koledy s hudbou!

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox