Akcie

Vrť sa dievča 2019

Krajská súťaž DFS v DK Zrkadlový háj (5. 5. 2019)

  • zraz o 12:30 v DK Zrkadlový háj,
  • začiatok súťažných vystúpení o 15:00,
  • tanečný workshop pre deti o 17:00,
  • vyhodnotenie súťaže o 18:00,
  • nezabudnúť si: kroje, krojové súčiastky, obuv, stuhy, klobúky, nástroje, gajdy, gumičky a sponky.
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox