Akcie

Vianoce s Hájenkou

Vystúpenie v DK Zrkadlový Háj s DFS Vienok (10. 12. 2016)

  • zraz skupina I. a muzika o 15:00 v DK Zrkadlový Háj,
  • zraz skupina II. a prípravka o 16:00 v DK Zrkadlový Háj,
  • začiatok vystúpenia o 18:00,
  • skupina II. a prípravka nech si prinesie biele tričko, cvičky, gumičky, sponky, zvončeky, kto má – vlniaky,
  • skupina I. nezabudnúť kroje, krojové súčiastky, obuv, zvončeky, vlniaky, palice, baranice, kabanice,
  • poprosíme rodičov, aby napiekli slané a sladké, deti budú mať zabezpečený pitný režim a bagety,
  • po vystúpení je pre deti pripravená DISCO.
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox