Textík koledy na záver

Detičky, nech sa páči text záverečnej pesničky, prosíme do zajtrajšej zhrávky naučiť:

1.Ježiš sa narodil Ježiš malý,

z lásky sa narodil nám je daný,

/:pastieri valasi sa klaňajú,

chvála mu sláva mu zaspievajú.:/

2.Vitaj medzi nami synku malý

príbytok sme ti už prichystali,

/: v maštaľke v jasličkách uložený,

spinkaj Ježiš malý narodený.:/

3.Zahrajte na harfe na citare,

na trúbach na bubnoch na fujare ,

/:sláva mu chvála mu zaspievajme,

že sa nám narodil radosť majme.:/

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox