Prezúvanie vs. mokrá podlaha

Milí rodičia,

chceli by sme Vás veľmi pekne požiadať o jednu drobnosť pri prinášaní/odnášaní detí na nácviky/z nácvikov. Prosíme, nechoďte na horné poschodia (resp. nie v topánkach) a svoje deti tiež prezúvajte rovno pri vchode. Podlahy sú potom veľmi šmykľavé a pre Vaše deti hrozí nebezpečenstvo úrazu!

Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.

Vedúci DFS Hájenka

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox