O stránke 3 – Pre rodičov a nácviky

Dnes Vám priblížime, kde na našej stránke nájdete rôzne organizačné pokyny a dôležité informácie pre rodičov a deti. Hovoríme o oblastiach v menu „Pre rodičov“ a „Nácviky“.

V časti „Pre rodičov – Pokyny“ nájdete základné pokyny platiace na celý školský rok, ale aj rôzne zmeny a nové skutočnosti vzniknuté už počas roku. Oblasť „Pre rodičov – Akcie“ zastrešuje informácie všetkých najbližších aktivít okrem nácvikov, t. j. vystúpenia, sústredenia, zájazdy, tábory a pod. Posledné sú v časti „Pre rodičov“ 2%, kde získate všetky potrebné podklady pre darovanie 2% zo svojich daní nášmu súboru.

Sekcia „Nácviky“ je veľmi jasná. Vyskytuje sa tu zoznam všetkých detí, ich rozdelenie do skupín a rozpis nácvikov platný počas celého školského roku. Aktuálne nácviky sú zobrazené v kalendári na pravej strane (pozri O stránke – Kalendár).

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox