Noví Hájenkári

Milí naši noví Hájenkári,

s radosťou Vás vítame v našom súbore a tu je niekoľko dôležitých informácií:

 • s ktorou skupinou a kedy bude Vaše dieťa nacvičovať si môžete pozrieť TU (väčšina detí je začlenených v prípravke, avšak niekoľko detí je aj v skupine I. – dievčatá, v skupine I. – chlapci, ale aj v skupine II. – dievčatá);
 • nácviky začínajú od pondelka 21. 9. 2015;
 • na nácviky treba chodiť v tanečnom úbore.
  • chlapci – tepláky/kraťasy, tričko, cvičky/charakterky
  • dievčatá – dres, sukňa, cvičky/charakterky/piškóty, vlasy riadne upravené do copu a zasponkované,

  načas (o 17,00, príp. 16,30 už prezlečení v telocvični), nezabúdať nácvičné oblečenie (hlavne cvičky). Neúčasť dieťaťa vopred ospravedlniť, vopred nahlásiť účasť dieťaťa v Škole prírode, Lyžiarskom výcviku a pod. akciách. Účasť na nácvikoch je jedným z kritérií pre výber detí na vystúpenia, sústredenia a zájazdy;

 • poplatok pre deti prijaté cez konkurz za šk. rok 2015/2016 je 8,- €/mesiac/dieťa a platí sa za mesiace október 2015-jún 2016, t.j. 9 mesiacov. Platbu vo výške 32,- € (poplatok za 4 mesiace) je nutné zaplatiť do 31.10.2015 (prípadne 72,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2016;
 • do súboru je možné odovzdať Vzdelávací poukaz dieťaťa s tým, že ak ho obdržíme znižuje sa suma mesačného poplatku na 6,- €/mesiac/dieťa. Pre deti prijaté cez konkurz platí, že platbu vo výške 24,- € (poplatok za 4 mesiace) je nutné zaplatiť do 31.10.2015 – (prípadne 54,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2016. Posledný termín na odovzdanie Vzdelávacieho poukazu je 22.9.2015.

Prajeme Vám veľa krásnych chvíľ strávených na nácvikoch, vystúpeniach, sústredeniach a zájazdoch.

Vaši vedúci DFS Hájenka 🙂

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox