Akcie

Najbližšie vystúpenia

Vianoce s Hájenkou v DK Zrkadlový Háj s DFS Dratvárik (16. 12. 2017)

 • zraz veľkí chlapci o 14:30 v krojárni,
 • zraz skupina I. a muzika o 15:00 v DK Zrkadlový Háj,
 • zraz skupina II. a prípravka o 16:00 v DK Zrkadlový Háj,
 • začiatok vystúpenia o 18:00,
 • skupina II. a prípravka nech si prinesie biele tričko, cvičky, gumičky, sponky, zvončeky, kto má – vlniaky,
 • skupina I. nezabudnúť kroje, krojové súčiastky, obuv, zvončeky, vlniaky, palice, baranice, kabanice,
 • poprosíme rodičov, aby napiekli slané a sladké, deti budú mať zabezpečený pitný režim a kapustnicu,
 • po vystúpení je pre deti pripravená DISCO.

Advent v Rusovciach (17. 12. 2017)

 • zraz pred divadlom SĽUK v Rusovciach o 13:15 už oblečení v krojoch,
 • začiatok vystúpenia o 14:00,
 • program: Džafkulina, Divné veci, Betlehemci, Veľké koledy, Traja králi,
 • teplo deťmi poobliekať, vystúpenie je vonku.
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox