Akcie

Nácviky už nebudú!

Nácviky v tomto kalendárnom roku už nebudú! Máme pred sebou už len vystúpenia v SĽUKu.

Viď kalendár na pravej strane:

nacviky

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox