Nácviky skupiny I. v máji 2015

  • 12. a 14. 5. 2015 (utorok a štvrtok) budú mať nácvik len deti, ktoré idú na zájazd do Bulharska (viď zoznam detí Bulharsko)
  • 12. 5. 2015 (utorok) budú mať veľkí (Terchová, Rozkazovačky z Komjatnej) nácvik až do 20:00
  • 19., 21. a 26. 5. 2015 (utorok, štvrtok a utorok) sa nácviky skupiny I. rušia z dôvodu zájazdu do Bulharska
  • Lea Nyiregyházka, Natália Gáliková, Sarah Trangelová, Elizabeth Rohutná, Jakub Hrdlička, Oskar Topák, Adam Sedláček, Richard Štenda a Ondrej Bošeľa budú mať počas zájazdu v Bulharsku náhradné nácviky v pondelky 18. a 25. 5. 2015 od 16:30 do 19:00
  • 28. 5. 2015 (štvrtok) budú mať nácvik všetky deti zo skupiny I. od 17:00 do 19:00 (príprava na vystúpenie v SĽUKu v sobotu 30. 5. 2015)
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox