Nácviky

Nácvik vo štvrtok

Nácvik vo štvrtok (1. 6. 2017) sa pre tanečníkov ruší. Namiesto toho sa stretávame (tí, ktorí ubytovávajú) o 18:00 pri DK Zrkadlový Háj a vítame DFS Malá Jasénka.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox