Akcie

Muzikantská a spevácka súťaž

Zahrajte mi muzikanti 2018 – krajská súťažná prehliadka hudobného folklóru detí (17. 3. 2018, sobota)

 • zraz o 10:45 pri ZŠ Tupolevova 20,
 • odchod autobusom do Domu kultúry Ľudovíta Štúra v Modre o 11:00,
 • program:
  • 13:45 – 14:00 – technická skúška,
  • 15:00 – 17:15 – súťažné vystúpenia (Vyletela prepelička, Tancuvali malie deti),
  • 17:30 – 18:30 – workshop pre deti/rozborový seminár pre vedúcich,
  • 18:30 – vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien,
 • predpokladaný príchod pred ZŠ Tupolevova 20 o 20:30,
 • pre deti bude zabezpečené občerstvenie,
 • zoznam účinkujúcich detí:

Spev:

1 Ondrej Voľanský
2 Jozef Voľanský
3 Peter Macko
4 Adam Holubek
5 Lilien Pavelková
6 Lara Pelikánová
7 Gréta Gešvantnerová
8 Natália Bilická
9 Hana Gräffingerová
10 Paulína Jančovičová

Muzika:

1 Huláková Romana
2 Bodnárová Mária
3 Babušíková Zuzana
4 Ílešová Ester
5 McKillop Emma
6 Halagačka Michal
7 Hanula Marek
8 Štenda Richard
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox