Vianoce

Malé koledy

Kolednícke pesničky malých dievčat a chlapcov. (4 min)

Foto:

Male koledy

Pesničky, textíky a nahrávky:

Spev veľkí:

1. Narodil sa Kristus Pán, dobre bude bača nám
na salaši svetlo horí a valasi sú veselí,
dobre bude bača nám, narodil sa Kristus Pán.
2. Bača bude gazdovať, valasi fujerovať,
a valasi sú veselí, na salaši svetlo horí,
dobre bude bača nám, narodil sa Kristus Pán.

Vinš veľkí:

Vinšujem vám veselé Vianoce,
že by ste ich mohli v šťastí prežiť.
V menších hriechoch,
vo väčších radostiach
lepšieho sa dožiť.
Od Pána Boha lásku,
od dobrých ľudí priazeň božskú.

Spev malí:

1. Pásli kozy valasi pri Betlemskom salaši
anjel sa im ukázal do Betlema ich skázal.
2. Vstaňte hore a iďte, Pána Krista nájdete,
nájdete ho v jasličkách povitieho v plienočkách.

Vinš malí:

Vinšujem vám to, však vy viete čo.
Aby ste sa dostali tam, však vy viete kam.
Aby ste sa radovali s tým, však vy viete s kým.
Aby ste mali mnoho toho, však vy viete čoho.

Spev veľkí:

3. Honelníček, oštiepok, ako malý paholčok,
a valasi sú veselí, na salaši svetlo horí,
dobre bude bača nám, narodil sa Kristus Pán.

Spev malí + všetci:

3. Ak vám bude plakati, musíte mu zahrati,
Mária ho kolembá a Jozef mu tak spieva,

4. Hajdom hajdom tidlidom, hajdom hajdom tidlidom,
Hajdom hajdom tidlidom, hajdom hajdom tidlidom.

Vinš dievča:

A ja malá panna vítam Krista Pána.
Vítam ho ja, vítam, koláčik si pýtam.
Kristus narodený k večnému spasení,
Ježišku náš milý daj nám zdravia, sily,
všeho do sýtosti i večnej radosti.
Koláčik mi dajte, zbohom ostávajte.

Vinš chlapec:

Ja som chlapec veľmi malý,
mňa môj otec k vám poslali,
že by ste mi niečo dali.
Ale chytro, lebo mi už v bruchu svitlo.

Spev všetci:
1. Už sa od vás odberáme, lebo ovce dojiť máme.
Keby ovce nebyli, tak by sme sa bavili.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox