Nácviky

Kedy začíname?

Milí rodičia,

opäť nám začína nová sezóna a tak si Vám dovoľujeme oznámiť, kedy začínajú prvé nácviky:

  • deti, ktoré budú účinkovať na Radvanskom jarmoku – 1. nácvik 6. 9. 2016 (utorok) o 16:30,
  • skupina I. – 1. nácvik 13. 9. 2016 (utorok) o 16:30,
  • skupina II. – 1. nácvik 12. 9. 2016 (pondelok) o 17:00,
  • Jarabinka – 1. nácvik 22. 9. 2016 (štvrtok) o 16:00,
  • konkurz – 12. 9. 2016 o 17:00,
  • prípravka (deti, ktoré prijeme cez konkurz) – 1. nácvik 19. 9. 2016 o 17:00.

Do ktorej skupiny patrí Vaše dieťa zistíte v časti Skupiny.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox