Akcie

Jablkové hodovanie

Vystúpenie v DK Zrkadlový Háj (7. 10. 2017)

  • zraz veľkí chlapci o 11:00 v krojárni na ZŠ Tupolevova 20,
  • zraz všetci ostatní o 12:00 v DK Zrkadlový Háj,
  • dva tanečné vstupy: o 14:15 a 15:15,
  • program: Po škole, Na Radvanskom jarmoku,
  • nezabudnúť: kroje, krojové súčiastky, kto má doma aj obuv a rekvizity.
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox