Akcie

Francúzsko

Affihe SlovaquieZájazd do Cers, Francúzsko (19. – 31. 7. 2017)

  • odchod 19. 7. 2017 (streda) o 19:00 spred ZŠ Tupolevova 20 (cesta priamo, predpokladaný príchod do Cers 20. 7. 2017 o 20:00),
  • predpokladaný odchod z Cers 29. 7. 2017 medzi 22:00 – 24:00, zastávka Lignano v Taliansku – kúpanie v mori (povinná prestávka autobusu 8 hodín), predpokladaný príchod v noci medzi 30. a 31. 7. 2017 o cca 2:00 – 3:00 pred ZŠ Tupolevova 20,
  • ubytovanie v rodinách minimálne po 2 deti (prosíme, priniesť do rodín darčeky),
  • kroje dostanú deti na nácvikoch 17. a 18. 7. 2017, budú si ich brať samostatne vo vakoch na vešiakoch,
  • nezabudnúť – kroje, krojové súčiastky, obuv, nástroje, plavky, čiapky/šatky proti slnku, opalovacie krémy.
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox