Nácviky

Dôležité

Milí rodičia,

aby sme mohli bezproblémovo pokračovať v činnosti DFS Hájenka, prosíme o priebežné domáce testovanie detí a zasielanie úplne vyplneného (zakrížikovaného) Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti a režime OTP na týždennej báze, nakoľko aktuálne môžeme pracovať v režime OTP a predmetným Písomným vyhlásením nám túto skutočnosť potvrdzujete. Používajte, prosíme, Písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti a režime OTP, ktoré sme zaslali ako prílohu e-mailom, a ktoré nájdete TU. Neposielajte nám dokumenty, ktoré posielate napr. do ZŠ, ZUŠ atď.

Ak nie je Vaše dieťa očkované, prekonané alebo testované neposielajte ho na nácvik Hájenky.

Veríme, že budeme hájenkovať bez neplánovaných prerušení.

Ďakujeme za porozumenie a akceptovanie vyššie uvedeného.

Vedúci Hájenky

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox