Tance

Dobronivskí bandúri (2005)

Tanec o malých muzikantoch a hravých dievčatách. (10 min)

Video:

Pesničky a textíky:

Spev chalani:
Ja-ta-ty-ta-ta…

Text chalani:
Ladíme!

Text dievča:
No a? My sme už dobre naladené!

Spev baby:
1. Všetko dobré pán Boh dáva, aj to môže dať,
že kukučka na Vianoce môže zakukať.
Šej haj, ťuhaj, môže zakukať.

Text dievča:
Baby! Ale sme si bez tých mamľasov dobre zatancovali. Dajme ešte „Pod bučkom“!

Spev baby:
1. Pod bučkom, za bučkom, kačka vodu pije,
nešťastná hodina žena muža bije.
A on sa jej prosí a on sa jej modlí,
nebi ma, ženička, ja už budem dobrý.

Spev chalani:
Ja-ta-ty-ta-ta, ja-ta-ty-ta-ta…

Spev baby:
A on sa jej prosí a on sa jej modlí.

Spev chalani:
Ja-ta-ty-ta-ta…
A ti predník hraj, kontráš preberaj,
a ti starý na tú basu a ti starý na tú basu
ti, ti, ti im pomáhaj.

Spev:
A teraz už všetci, veď sa vám tak svečí,
keď budete hrať do rána, keď budete hrať do rána,
to, to, to vám bude sláva.

1. Štyri trieske, päť opalkov, oženil sa Janko s Hankou
vzal si ženu, veľmo hrdú, veľmo hrdú, skadeže im hudci hudú.
2. Tí dobronivskí bandúri to sa veľkí chachandúri,
aj sa hrdí, aj sa pyšní, aj sa pyšní, chudobnímu hrať neišli.
3. A keď išli len tak hrali akoby im nič nedali,
duvaj, duvaj, ti chudobna, ti chudobna, nie si toho tanca hodná.

1. A tá polka, kozipolka, tá sa pekne tancuje,
kto ju nevie, nerozumie, nach sa do nej neberie.
2. Dala som si do Prešporka rukavičke štrikovať,
aby som sa naučila kozipolku tancovať.

3. Kozipolka pekný tanec, včera som tancovala,
tak ma chlapci vystískali, ostala som boľavá.
4. Jedna cesta do Zvolena a druhá je do Levíc,
moja mamka sukne nemá a ja nemám nohavíc.

1. Keď som ja k vám chodievaval, psíčok do mňa brechávaval,
hádzal som mu z chleba kôrky, pusť ma k milej do komôrky.
2. Do komôrky som sa dostal, svoju milú som poboskal,
vidíš milá, aká si ty, keď ja prídem spala by si.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox