Pokyny

Ďalšie informácie v sezóne 2019/2020

 1. Nácviky
 • dievčatá
  • pondelok (tanec a spev) 17,00 – 19,00 (sk. II.)
  • utorok (tanec a spev) 16,30 – 19,00 (sk. I.)
  • streda (tanec a spev) 17,00 – 19,00 (sk. II.)
  • štvrtok (spoločný) 17,00 – 19,00 (sk. I.)
 • chlapci
  • utorok (tanec a spev) 16,30 – 19,00 (sk. I.)
  • streda (tanec a spev) 17,00 – 19,00 (sk. II.)
  • štvrtok (spoločný) 17,00 – 19,00 (sk. I.)
 • prípravka
  • pondelok (tanec a spev) 17,00 – 18,00 (18,30 II. polrok)

Všetky nácviky sú na ZŠ Tupolevova 20. Prípadné zmeny v termínoch a časoch nácvikov vopred ohlásime. Rozvrh nácvikov na nasledujúci týždeň bude vždy na www.hajenka.sk (v kalendári).

 1. Na nácviky treba chodiť

v tanečnom úbore

 • chlapci – tepláky/kraťasy, tričko, cvičky/charakterky
 • dievčatá – dres, sukňa, cvičky/charakterky/piškóty, vlasy riadne upravené do copu a zasponkované,

načas (o 17,00, príp. 16,30 už prezlečení v telocvični), nezabúdať nácvičné oblečenie (hlavne cvičky). Neúčasť dieťaťa vopred ospravedlniť, vopred nahlásiť účasť dieťaťa v Škole prírode, Lyžiarskom výcviku a pod. akciách. Účasť na nácvikoch je jedným z kritérií pre výber detí na vystúpenia, sústredenia a zájazdy.

 1. Kroje

Najneskôr týždeň po každom vystúpení je potrebné doniesť kroj (kompletný, aj obutie a doplnky) v poriadku (vypraný, popr. pozašívaný). Neprať lajblíky, chlapčenské plstené gate, dievčenské plisované sukne a šaty. V prípade nejasností sa opýtať vedúcich. Dávať pozor na deti, aby s krojmi zaobchádzali starostlivo a aby nič nestrácali. V prípade straty kroja budeme musieť žiadať od rodičov adekvátnu náhradu strateného kroja. Pozn.: Kroje sú drahé!

 1. Zápisné

Poplatok za šk. rok 2019/2020 je 100,- € a platí sa za mesiace september 2019-jún 2020, t.j. 10 mesiacov. Platbu vo výške 50,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 15.10.2019 (prípadne 100,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2020.

 1. Vzdelávací poukaz

Do súboru je možné odovzdať Vzdelávací poukaz dieťaťa s tým, že ak ho obdržíme znižuje sa suma ročného poplatku na 85,- €. Platbu vo výške 45,- € (poplatok za 5 mesiacov) je nutné zaplatiť do 15.10.2019 (prípadne 85,- € na celý školský rok) a zvyšok do 31.01.2020. Posledný termín na odovzdanie Vzdelávacieho poukazu je 20.9.2019.

Sponzorské príspevky

Prípadné sponzorské príspevky a dary na činnosť DFS Hájenka môžete zasielať na účet OZ Hájenka, VÚB a.s. Bratislava, IBAN: SK14 0200 0000 0014 5930 4555.

Ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu a veľa pekných vystúpení s Vašimi deťmi.

vedúci DFS Hájenka

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox