Ďakujeme!

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za nové čižmy a krpce a za krajšiu krojáreň!

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox