Ďakujeme Bratislava

Ďakujeme hlavnému mestu Bratislava za podporu nášho výročného roka, najmä reprízy výročného programu „Hájenka 35, tentokrát bábková“, ale aj prezentácie oslavujúcej Hájenky na festivaloch na Myjave, vo Východnej a na Pohode, či podporu sústredení a vianočného vystúpenia.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox