Členský poplatok

Milí rodičia,

poprosíme Vás uhradiť členský poplatok 40 (v prípade odovzdaného Vzdelávacieho poukazu 30 ) za 2. polrok školského roku 2014/2015 najneskôr do 31. 1. 2015.

Zápisné je možné uhradiť:

  • prevodom na účet Občianskeho združenia Hájenka – VÚB a.s. Bratislava, č.ú. 1459304555/0200, variabilný symbol – rodné číslo dieťaťa a do poznámky uviesť priezvisko a meno dieťaťa,
  • vedúcim na tréningu v hotovosti.
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox