Akcie

Bábky v parku

Pozývame všetkých 2. 6. 2019 poobede do SĽUKu na Bábky v parku. Naši chlapci budú po parku putovať s lútkovým divadlom a zahrajú nám Dona Šajna.

© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox