Akcie

30. výročie ZŠ Tupolevova 20

Vystúpenie na 30. výročí ZŠ Tupolevova 20 na ZŠ Tupolevova 20 (14. 10. 2015, streda)

  • zraz o 10:00 na ZŠ Tupolevova 20 – pri vstupe do budovy
  • začiatok vystúpenia približne o 11:30
  • program – skrátená verzia Na Radvanskom jarmoku
  • nezabudnúť – kroje, krojové súčiastky, obuv, mašle, sponky, gumičky
© 2014 O.Z. Hájenka | Created by fine fox